Verificare ITP

Linia de Inspectii Tehnice Periodice este situata intr-o hala complet noua, cu intrare si iesire separate, asigurand astfel o activitate fluenta.

Pentru programari puteti suna la numarul de telefon +4 0740 050 120.

Statia de Inspectii Tehnice Periodice pentru autovehicule si camioane este dotata cu:

 • stand universal de verificarea sistemului de franare – sarcina maxima 10 t/axa,
 • platforme culisante pentru detectarea jocurilor in articulatii,
 • analizator de gaze+lambda cu afisaj si soda prelevare gaze,
 • opacimetru Diesel si aparat pentru reglat faruri cu luxmetru incorporat EFLE 61/62.

 

Documente necesare efectuarii ITP:

 • Carte de identitate a vehiculului (CIV) in original sau copie conform cu originalul eliberata de leasing sau de banca in cazul persoanelor juridice
 • Certificat inmatriculare in original
 • Asigurare obligatorie (RCA)
 • BI/CI a celui care se prezinta cu vehiculul.

OBS: Daca masina este in leasing se accepta o copie a Cartii de identitate a vehiculului cu conditia ca toate caracterele sa fie lizibile si sa aiba stampila firmei de leasing în original, semnatura persoanei de la leasing si mentiunea „conform cu originalul”. Pentru leasing operational e nevoie si de copie dupa CUI (în care sa fie trecut si codul pentru activitatea de leasing operational)

 

Program functionare statie ITP

Luni-Vineri: 08:00-17:00
Sambata: Inchis
Duminica: Inchis

 

Pentru programari puteti suna la numarul de telefon +4 0740 050 120.


Informatii legislative

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 aprobată prin Legea nr. 167/2003, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2005 aprobată prin Legea nr. 373/2005, vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prevăzute în reglementările naţionale (RNTR 1/2005), prin inspectia tehnica periodica.

Suplimentar, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/ 2005 aprobată prin Legea nr. 432/2006, “începând cu data de 01 Aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, se suspendă de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această situaţie”. Această măsură nu este imediat materializată, deţinătorul vehiculului fiind înştiinţat de către M.A.I. – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor asupra datei calendaristice a operării efective a suspendării certificatului de înmatriculare. “Suspendarea certificatului de înmatriculare se revocă de drept în cazul în care deţinătorul vehiculului face dovada că la data instituirii suspendării îndeplinea toate condiţiile prevăzute de lege cu privire la asigurarea RCA şi ITP”.

Obligaţia efectuării inspectiei tehnice periodice precum şi a respectării periodicităţii acestora în funcţie de categoria vehiculului, revine deţinătorului legal al acestuia.

Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspectie tehnica periodica, de la data celei precedente

 

Intervalul de timp / Perioada de timp – la care este obligatorie efectuarea inspecţiei tehnice periodice, in funcţie de categoria vehiculelor :
 1. autovehicule destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune – la 6 luni;
 2. autovehicule destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune – la 2 ani;
 3. autovehicule utilizate pentru transportul de persoane in regim de taxi, în regim de inchiriere şi pentru invătarea conducerii auto – la 6 luni, si autovehicule speciale ambulanta – la un an;
 4. autovehicule destinate transportului de marfuri, avand o masă totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la un an;
 5. remorci şi semiremorci avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la un an;
 6. autovehicule cu cel putin 4 roti, destinate transportului de marfuri, avand o masa totală maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg, cu exceptia tractoarelor – la 2 ani;
 7. remorci si semiremorci avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg – la 2 ani;
 8. motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti si cvadricicluri – la 2 ani;
 9. tractoare avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la un an;
 10. tractoare avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg – la 2 ani;
 11. remorci şi semiremorci apicole – la 3 ani.